Holokausto Lietuvoje atlasas

Apie projektą

Istorinių tyrimų Holokausto tema yra atliekama gana daug, tačiau dažniausiai tyrinėtojai apsiriboja bendrosios Holokausto istorijos, vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinių ir ypatingųjų būrių veikla, lietuvių kolaboravimu su naciais, dėmesio sulaukia getų istorija, šiek tiek Holokausto provincijoje tyrimai. Iki šiol leidinio, kuriame atskleistos ne tik masinės žydų žudynės Lietuvoje, bet ir lokalizuota jų geografinė padėtis, nebuvo. Tiesa, reikėtų paminėti keletą pirmatakų: tai dviejų tomų 1965 m. ir 1973 m. Vilniuje išleista knyga „Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944): dokumentų rinkinys“ ir 1997 m. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojo Josifo Levinsono sudarytą leidinį „Skausmo knyga“. Publikacijoje buvo surinktos paminklų nuotraukos iš maždaug 190 masinių žydų žudynių vietų, knygos rodyklėje pateikti Lietuvos miestai ir miesteliai, kuriuose gyveno ir buvo nužudyti žydai.

2010 m. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Austrijos atminties tarnyba Gedenkdienst inicijavo projektą „Holokausto Lietuvoje Atlasas“, skirtą edukacijai, informacijos sklaidai, turizmui. Atlase yra surinkta, struktūrizuota ir koncentruotai pateikta informacija apie visas Lietuvoje esančias masinių žudynių vietas. Tokio pobūdžio išsamios informacijos, susietos su kiekviena konkrečia vieta, iki pat 2011 m. nebuvo. Duomenys buvo išsklaidyti įvairiuose panašaus pobūdžio leidiniuose ar vis dar nepublikuoti, esantys archyvų fonduose, todėl daugeliui neprieinami.

Šis projektas - tai svarus indėlis atskleidžiant Holokausto Lietuvoje eigą, padedantis objektyviai nušviesti ir įvertinti Antrojo pasaulinio karo įvykius. Tai taip pat ir priemonė pristatanti Lietuvos trauminį paveldą, kviečianti diskusijai ir raginanti likti neabejingais.

Leidinį "Holokausto Lietuvoje atlasas" (lietuvių kalba) galite įsigyti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10) ir Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g. 12).

Projekto vykdytojai

Neringa Latvytė-Gustaitienė - Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Istorijos tyrimų skyriaus vedėja, Holokausto ekspozicijos vadovė, projekto koordinatorė (nuo 2017).

Milda Jakulytė-VasilValstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus istorikė, projekto koordinatorė (2010 - 2016).

Adalbert Wagner - 2008/09 metų Austrijos atminties tarnybos Gedenkdienst savanoris Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.

Lukas Dünser - 2009/10 metų Austrijos atminties tarnybos Gedenkdienst savanoris Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.

Sebastian Pammer - 2010/11 metų Austrijos atminties tarnybos Gedenkdienst  savanoris Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.

Nadine Tauchner - 2011/12 metų Austrijos atminties tarnybos Gedenkdienst  savanorė Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.

 

 

 

Projekto  Holokausto Lietuvoje atlasas  rėmėjai

VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

http://www.jmuseum.lt/index.aspx


INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE

www.holocaustremembrance.com/ 

VEREIN GEDENKDIENST

www.gedenkdienst.at/

 

LIETUVOS MINISTRO PIRMININKO TARNYBA

lrvk.lrv.lt/